Služba Trojlístek

Trojlístek sblížení tří generací® – propojení tří stran: dětí, rodičů a “náhradních babiček”

Služba Trojlístek se zaměřuje na zprostředkování “náhradní babičky” rodinám s dětmi ve věku do 15 let. Jejím smyslem je navázání vztahu mezi rodinou a „náhradní babičkou“, vzájemné obohacení a vyplnění míst, které druhé straně chybí.

Služba reaguje na současnou situaci, kdy rodiče jsou často pracovně vytíženi a chybí jim dostatek času na děti, zatímco prarodiče, kteří by se dětem mohli věnovat, žijí daleko, nebo jsou jinak nedostupní.

Služba TROLJÍSTEK sblížení tří generací® propojuje děti, rodiče a zralé ženy – „náhradní babičky“, které mají chuť trávit svůj volný čas s dětmi.

 • nabízíme prostředkování partnerství mezi „náhradními babičkami“ a rodinami s dětmi
 • klademe důraz na mezigenerační provázanost
 • upozorňujeme na důležitost kontaktu dětí a třetí generace
 • podporujeme skloubení rodinného a profesního života
 • pomáháme při návratu rodičů na trh práce
 • nabízíme „náhradním babičkám“ smysluplné využití volného času

Jsme tu pro

ZRALÉ ŽENY

 • Máte ráda děti a chybí Vám jejich společnost?
 • Cítíte, že by Vám kontakt s mladou generací mohl přinést do života obohacení a radost?
 • Máte chuť a elán pomoci mladým rodinám s péčí o jejich ratolesti?
 • Potkáte ráda nové lidi?
 • Ráda se podělíte o své životní zkušenosti a dozvíte se třeba i něco nového?

RODINY S DĚTMI

 • Chybí vám v rodině babička?
 • Chcete Vašim dětem dopřát kontakt se starší generací?
 • Potřebujete pomoc s péčí o vaše ratolesti?
 • Rádi se zapojíte do mezigeneračních aktivit a seminářů?

Realizátorem služby Trojlístek je Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně. Služba je poskytována  v Brně a okolí (např. Tišnov, Ivančice, Moravský Krumlov, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem).

Jak služba Trojlístek funguje

Základem a podstatou služby je individuální, osobní přístup ke každému zájemci a klientovi služby, tj. rodiči či „náhradní babičce“.

Poté, co rodina či potenciální “náhradní babička” projeví zájem o zapojení do služby (e-mailem, telefonicky či osobně), domluví si s ní pracovník služby termín osobní schůzky – vstupního rozhovoru.

Na základě požadavků a možností „náhradních babiček“ a rodin pracovnice Trojlístku hledá vhodné možnosti propojení partnerství. Průběh propojování “náhradních babiček” s rodinami je detailně popsán zde.

Součástí služby Trojlístek je podpora po celou dobu spolupráce rodiny s “náhradní babičkou”. Pokud nastane mezi rodinou a babičkou problém, který nebudou umět vyřešit, mohou se obrátit na pracovnice služby Trojlístek, které jsou jim v těchto případech oporou.

Pro „náhradní babičky“ a “trojlístkové” rodiny pořádáme v průběhu roku zajímavé vzdělávací a volnočasové akce.

Podporují nás

Služba Trojlístek v Centru pro rodinu a sociální péči funguje za finanční podpory Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna – odboru zdraví a městské části Brno-střed.

Za finanční podpory statutárního města Brna

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)