Pro rodiny

Chybí vám v rodině babička?

Chcete Vašim dětem dopřát kontakt se starší generací?

Potřebujete občasnou pomoc s péčí o vaše ratolesti?

Rádi se zapojíte do mezigeneračních aktivit a seminářů?

Zapojte se do služby TROJLÍSTEK!

Co můžete od služby očekávat

Služba Trojlístek není primárně zaměřena jako čistě hlídací. Klademe důraz na vytvoření vztahu mezi náhradní babičkou a rodinou s dětmi. Náhradní babičky se u nás věnují pouze péči o děti, např. hrají si spolu s dětmi, čtou jim pohádky, povídají si s nimi, společně chodí na procházky, na hřiště, vyzvedávají je ze školky, školy, nebo doprovázejí do kroužků. Kontakt náhradní babičky s dítětem je většinou 1x týdně, výjimečně častěji (pouze po domluvě s konkrétní babičkou), nejedná se tedy o každodenní hlídání. Naše služba chce dopřát dětem zejména kontakt se starší generací, se kterou se jinak nemají šanci dostat do styku, pokud nemají vlastní prarodiče. 

Pro náhradní babičky je Trojlístek příležitostí zažít radost a pocit naplnění ze smysluplné činnosti. Babičky se už nemusí cítit osaměle, protože s rodinami zažijí pocit rodinné pohody a sounáležitosti.

Jak se do služby zapojit

Prvním krokem k přijetí do služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací® je vyplnění online dotazníku, který funguje jako přihlašovací formulář do služby. Na základě vyplněných údajů Vám ihned začneme “náhradní babičku” vyhledávat v naší databázi. Pokud najdeme shodu ve Vašich představách a představách náhradní babičky, budeme Vás pak již kontaktovat osobně – telefonicky či e-mailem a domluvíme si krátké setkání za účelem podpisu smlouvy a případné dovyjasnění si fungování služby.

Rodiny s náhradními babičkami propojujeme na základě mnoha různých kritérií (vzdálenost, představa setkávání, pohlaví, počet a věk dětí, aj.). Nepropojujeme rodiny na základě data vstupu do služby. Vzhledem k větší poptávce rodin, než je aktuálně náhradních babiček, nemůžeme propojení s náhradní babičkou zaručit. Vyplněním ONLINE DOTAZNÍKU dáváte souhlas k zanesení Vašich osobních údajů do elektronické databáze služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací® za účelem vyhledání “náhradní babičky”.


Propojování rodin s náhradními babičkami

Na základě požadavků a představ rodiny pracovnice Trojlístku hledá vhodnou náhradní babičku k propojení. V případě nalezení vhodného protějšku pracovnice Trojlístku nejdříve zatelefonuje náhradní babičce a rodinu ji stručně  představí (počet, věk a pohlaví děti a upřesnění městské části, kde rodina bydlí) a nabídne ji propojení. Pokud náhradní babička souhlasí, pracovnice následně předá tel. kontakt na náhradní babičku rodině. 

Rodina má povinnost nejpozději do tří pracovních dnů náhradní babičku kontaktovat a domluvit si osobní setkání. Rodina je povinna zavolat náhradní babičce, i kdyby právě nebyly podmínky vhodné pro seznámení (např. nemoc dětí, odjezd na dovolenou). Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že rodina má o spolupráci zájem. Osobní setkání s babičkou může proběhnout i později. 

Co když si nebudeme rozumět

Občas se stane, že propojené partnerství dlouho nevydrží. I když se pracovnice Trojlístku snaží propojit rodiny s náhradními babičkami, které mají podobné představy a požadavky, může se stát, že si jedna nebo druhá strana lidsky nesedne a bude chtít propojení ukončit.  Nejdřív je potřeba si uvědomit, že se nic neděje, a že i na tuto situaci je služba připravena. Je důležité o tom co nejdříve informovat pracovnici služby, která propojení bezproblémově ukončí a bude se dál snažit vyjít oběma stranám vstříc a najít další vhodnou náhradní babičku k propojení. Obě strany mají možnost propojení kdykoli ukončit.

Podpora během propojení

Pokud nastane mezi rodinou a náhradní babičkou problémová situace, kterou nebudou umět vyřešit sami, mohou se kdykoli obrátit na pracovnici služby, která je jim v těchto případech oporou.

V rámci služby jsou pro klienty pořádány zajímavé vzdělávací a volnočasové akce, které jsou pro klienty služby zdarma. 

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky či e-mailem:

+420 / 605 234 509