Historie služby Trojlístek

Službu TROJLÍSTEK sblížení tří generací®, která je zaměřena na zprostředkování “náhradní babičky” rodinám s dětmi ve věku do 15 let, nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči od roku 2012.

Více o projektu se dozvíte zde.

Jaká je jeho historie?

Projekt Centra pro rodinu a sociální péči na podporu slaďování péče o rodinu a zaměstnání s názvem Trojlístek, byl realizován v období 1. 5. 2012–31. 5. 2014 a financován z Evropského sociální fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Jeho cílem bylo aplikovat zkušenosti ze zahraničí na české prostředí. Myšlenku nabídky “náhradních babiček” do rodin převzal ze zkušeností rakouské služby Oma-Dienst, která vznikla ve Vídni již v roce 1973. Ve velké míře se to českému modelu podařilo. Rozdíl v české a rakouské službě je však především v zapojení účastníků do služby. V českých poměrech převládá zájem rodin, zatímco v Rakousku převládá zájem „náhradních babiček“. 

Po úspěšném ukončení realizace projektu se služba Trojlístek napevno ukotvila v nabídce Centra pro rodinu a sociální péči a nadále pokračuje za stálého dodržování původních principů:

  • dobrovolnost a účast na vlastní riziko
  • uzavření smlouvy mezi zájemcem a zprostředkující organizací
  • dodržování Etického kodexu služby Trojlístek
  • výpis z rejstříku trestů babiček
  • ocenění babiček za službu
  • péče pouze o dítě, ne domácí práce
  • důraz na vztah
  • setkávání rodiny a „náhradní babičky“ pokud možno minimálně jednou za týden