Historie služby Trojlístek


Službu TROJLÍSTEK sblížení tří generací®, zaměřenou na zprostředkování “náhradní babičky” rodinám s dětmi,  nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči od roku 2012.

Služba navazuje na stejnojmenný projekt, který byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v období 1. 5. 2012–31. 5. 2014. 

Myšlenku nabídky “náhradních babiček” do rodin jsme převzali ze zkušeností rakouské služby Oma-Dienst, která vznikla ve Vídni již v roce 1973. Naším cílem bylo aplikovat zkušenosti ze zahraničí na české prostředí. Ve velké míře se to českému modelu podařilo. Rozdíl v české a rakouské službě je však především v zapojení účastníků do služby. V českých poměrech převládá zájem rodin, zatímco v Rakousku převládá zájem „náhradních babiček“. 

Popis projektu: 

Projekt reaguje na současnou situaci nejen v JMK, na nedostatečný počet volných míst pro děti ve školkách a zařízení pro předškolní péči. Zaměřuje se na individuální péči o malé děti. Jeho jedinečnost spočívá v důrazu na mezigenerační provázanost. Upozorňuje na potřebnost a důležitost kontaktu dětí a třetí generace a podporuje skloubení rodinného a profesního života. Umožňuje návrat matek resp. otců ve stejné situaci na trh práce a ženám zralého věku smysluplně využít volný čas a životní zkušenosti.

Cílovou skupinou, které má projekt pomoci k návratu na trh práce a k lepší možnosti skloubení práce s péčí o rodinu, jsou tedy rodiče a sólo rodiče (samoživitelé) s malými nebo školními dětmi do 15 let. Projekt dále umožní dlouhodobě nezaměstnaným ženám po pětačtyřicátém roce života a ženám v předdůchodovém věku smysluplně trávit čas a posílit si kompetence, sebevědomí a dovednosti na vzdělávacích seminářích, které jsou pro ně v rámci projektu zdarma. 

Po úspěšném ukončení realizace projektu se služba Trojlístek napevno ukotvila v nabídce Centra pro rodinu a sociální péči a nadále pokračuje za stálého dodržování původních principů.

  • dobrovolnost a účast na vlastní riziko
  • uzavření smlouvy mezi zájemcem a zprostředkující organizací
  • dodržování Etického kodexu služby Trojlístek
  • výpis z rejstříku trestů babiček
  • péče pouze o dítě, ne domácí práce
  • důraz na vztah
  • setkávání rodiny a „náhradní babičky“ pokud možno minimálně jednou za týden