Historie služby Trojlístek

Službu TROJLÍSTEK sblížení tří generací®, která je zaměřena na zprostředkování “náhradní babičky” rodinám s dětmi ve věku do 15 let, nabízíme v Centru pro rodinu a sociální péči od roku 2012.

Více o projektu se dozvíte zde.

Jaká je jeho historie?

Projekt Centra pro rodinu a sociální péči na podporu slaďování péče o rodinu a zaměstnání s názvem Trojlístek, byl realizován v období 1. 5. 2012–31. 5. 2014 a financován z Evropského sociální fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Jeho cílem bylo aplikovat zkušenosti ze zahraničí na české prostředí. Myšlenku nabídky “náhradních babiček” do rodin převzal ze zkušeností rakouské služby Oma-Dienst, která vznikla ve Vídni již v roce 1973. Ve velké míře se to českému modelu podařilo. Rozdíl v české a rakouské službě je však především v zapojení účastníků do služby. V českých poměrech převládá zájem rodin, zatímco v Rakousku převládá zájem „náhradních babiček“. 

Po úspěšném ukončení realizace projektu se služba Trojlístek napevno ukotvila v nabídce Centra pro rodinu a sociální péči a nadále pokračuje za stálého dodržování původních principů:

 • dobrovolnost a účast na vlastní riziko
 • uzavření smlouvy mezi zájemcem a zprostředkující organizací
 • dodržování Etického kodexu služby Trojlístek
 • výpis z rejstříku trestů babiček
 • ocenění babiček za službu
 • péče pouze o dítě, ne domácí práce
 • důraz na vztah
 • setkávání rodiny a „náhradní babičky“ pokud možno minimálně jednou za týden

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)