Pro náhradní babičky

trojlistek-sblizeni-tri-generaci

Máte ráda děti a chybí Vám jejich společnost?

Staňte se náhradní babičkou!

Možná Vaši potomci už odrostli a vnoučata jsou zatím v nedohlednu nebo žijí daleko. Možná chcete dát svému volnému času nový rozměr.

V Brně a okolí evidujeme množství rodin, které čekají na svou „náhradní babičku“. Potřebují pomoc při péči o své ratolesti a velmi rádi se podělí o radosti i starosti s ní spojené.

Staňte se součástí života některé z těchto rodin!
Nabídněte jim svůj čas a své životní zkušenosti. I oni Vám mají co nabídnout!

Služba Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám zralého věku začlenit se do rodiny, ve které zastávají roli “náhradní babičky”. Do služby se mohou zapojit jak osamocené ženy, které mají kladný vztah k dětem, tak i ženy, které mají vlastní rodinu v blízkosti a rády by pomohly s péčí o děti někomu dalšímu.

Pracovnice, která vede se zájemci o službu vstupní pohovory, se vždy ujišťuje, zda uchazečky o roli „náhradní babičky“ splňují podmínky služby, kterými jsou bezúhonnost a ochota navázat s dítětem a rodiči osobní vztah.

Provozovatel služby, brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči, Vám poskytne podporu po celou dobu spolupráce s rodinou.

Získáte také:

  • možnost vzdělávat se prostřednictvím zajímavých seminářů
  • možnost prožít s „trojlístkovými“ dětmi a rodinami zajímavé mezigenerační akce
  • možnost sdílení zkušeností s ostatními ženami v roli „náhradní babičky“
  • možnost seznámit se s novými lidmi a příležitostmi
  • možnost předávat dál své životní zkušenosti

Pro zapojení do služby Trojlístek je třeba se přihlásit k osobnímu pohovoru, kde se dozvíte vše o chodu služby a promluvíme si o Vašich očekáváních a možnostech, tak aby se nám podařilo najít rodinu „šitou na míru“ přímo Vám.

Jak probíhá zapojení do služby Trojlístek, se můžete dozvědět >> zde <<.

Zapojte se do služby Trojlístek

Kontaktujte nás – Centrum pro rodinu a sociální péči

+420 / 605 234 509

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)