Pro náhradní babičky

Máte ráda děti a chybí Vám jejich společnost?
Ráda byste pomohla rodině hledající pomoc s péčí o děti?
Máte volný čas a cítíte se někdy osaměle?

Staňte se náhradní babičkou a naplňte svůj čas společnými zážitky s vnoučaty!

Staňte se součástí života rodiny, která nemá to štěstí mít vlastní babičku!
Nabídněte jim svůj čas a své životní zkušenosti. I oni Vám mají co nabídnout!

Služba Trojlístek nabízí jedinečnou možnost ženám zralého věku začlenit se do rodiny, ve které zastávají roli “náhradní babičky”. Do služby se mohou zapojit jak osamocené ženy, které mají kladný vztah k dětem, tak i ženy, které mají vlastní rodinu v blízkosti a rády by pomohly s péčí o děti někomu dalšímu. Pracovnice, která vede se zájemci o službu vstupní pohovory, se vždy ujišťuje, zda uchazečky o roli „náhradní babičky“ splňují podmínky služby, kterými jsou bezúhonnost a ochota navázat s dítětem a rodiči osobní vztah.

 

Jak se stát "náhradní babičkou"

Pro zapojení do služby Trojlístek je třeba se přihlásit k osobnímu pohovoru, kde se dozvíte vše o chodu služby a promluvíme si o Vašich očekáváních a možnostech, tak aby se nám podařilo najít rodinu „šitou na míru“ přímo Vám. 

Prosím kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem:​

+420 / 605 234 509

bfd

Vstupní pohovor

Úvodní osobní setkání je nezbytnou součástí zapojení do služby Trojlístek a navázání spolupráce.

Pro zájemce z Brna a okolí probíhají vstupní pohovory s pracovnicí službyv Centru pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7 v krásných nových prostorách v oddělené místnosti, která nabízí dostatek soukromí pro probrání osobních témat. Na setkání je služba zájemci představena, jsou mu předány podklady pro zapojení do služby (smlouva s organizací a etický kodex). Pracovnice zájemci vysvětlí, jak může probíhat spolupráce mezi rodinou a “náhradní babičkou”, a také zjišťuje jaké jsou jeho možnosti a představy o zapojení se do služby. 

Zájemce se stává klientem služby po podepsání Smlouvy o účasti ve službě Trojlístek, kterou po vstupním pohovoru dostává domů k prostudování.

Propojování náhradních babiček a rodin

Na základě požadavků a možností náhradní babičky pracovnice Trojlístku hledá vhodnou rodinu k propojení. V případě nalezení vhodného protějšku pracovnice Trojlístku zatelefonuje náhradní babičce a rodinu ji stručně  představí (počet, věk a pohlaví děti a upřesnění městské části, kde rodina bydlí) a nabídne ji propojení. Pokud náhradní babička souhlasí, pracovnice následně předá tel. kontakt na náhradní babičku rodině. 

Rodina má povinnost nejpozději do tří pracovních dnů náhradní babičku kontaktovat a domluvit si osobní setkání. Rodina je povinna zavolat náhradní babičce, i kdyby právě nebyly podmínky vhodné pro seznámení (např. nemoc dětí, odjezd na dovolenou). Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že rodina má o spolupráci zájem. Osobní setkání s babičkou může proběhnout i později. Doporučujeme, aby setkání proběhlo na neutrální půdě (např. v dětské kavárně či na hřišti).

Co když si nebudeme rozumět

Občas se stane, že propojené partnerství dlouho nevydrží. I když se pracovnice Trojlístku snaží propojit rodiny s náhradními babičkami, které mají podobné představy a požadavky, může se stát, že si jedna nebo druhá strana lidsky nesedne a bude chtít propojení ukončit.  Nejdřív je potřeba si uvědomit, že se nic neděje, a že i na tuto situaci je služba připravena. Je důležité o tom co nejdříve informovat pracovnici služby, která propojení bezproblémově ukončí a bude se dál snažit vyjít oběma stranám vstříc a najít další vhodnou rodinu k propojení. Obě strany mají možnost propojení kdykoli ukončit.

Podpora během propojení

Pokud nastane mezi rodinou a náhradní babičkou problém, který nebudou umět vyřešit sami, mohou se kdykoli obrátit na pracovnici služby, která je jim v těchto případech oporou.

V rámci služby jsou pro klienty pořádány zajímavé vzdělávací a volnočasové akce, které jsou pro klienty služby zdarma.