Pro rodiny

Snahou pracovníků služby TROJLÍSTEK sblížení tří generací® je vytvořit příjemné klima, ve kterém se rodiny, které potřebují pomoc, propojí s “náhradními babičkami” a navážou oboustranně přínosnou spolupráci.

V dnešní době, ať již z důvodu velkých vzdáleností mezi rodinou s dětmi a babičkou nebo zaměstnaností starší generace či její úplné absence, faktor třetí generace v rodině často chybí.

Na základě rozhovorů budou vybrány jen skutečně potřebné rodiny, které budou propojeny s vhodnou „náhradní babičkou“, a to v souladu s individuálními potřebami a možnostmi obou stran, které při vstupních pohovorech zjišťujeme.

Jak probíhá zapojení do služby Trojlístek, se můžete dozvědět >> zde <<.

Zapojte se do služby Trojlístek

Kontaktujte nás – Centrum pro rodinu a sociální péči

+420 / 605 234 509