Zapojení do služby Trojlístek

Zaujala Vás služba TROJLÍSTEK sblížení tří generací® a rádi byste se do ní zapojili?

Ať už jste rodina s dětmi nebo zralá žena, která by svou energii a životní zkušenost ráda předala a sdílela jako “náhradní babička”, můžete se s důvěrou obrátit na naši pracovnici, která s Vámi dohodne termín osobní schůzky, tzv. “vstupního pohovoru”. Zde můžete vyjádřit svá očekávání a možnosti a také se dozvíte o službě Trojlístek všechny informace, které Vás zajímají.

Na základě požadavků a možností „náhradních babiček“ a rodin pracovnice Trojlístku hledá vhodné možnosti propojování partnerství mezi nimi.

Vstupní pohovor

Úvodní osobní setkání je nezbytnou součástí zapojení do služby Trojlístek a navázání spolupráce.

Pro zájemce z Brna a okolí probíhají vstupní pohovory v Centru pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7 v krásných nových prostorách v oddělené místnosti, která nabízí dostatek soukromí pro probrání osobních témat a životních okolností.

Pohovoru se zpravidla účastní dvě pracovnice, což zajišťuje možnost konzultovat propojování „náhradních babiček“ a rodin na základě osobní zkušenosti se zájemci. Na setkání je služba zájemci představena, jsou mu předány podklady pro zapojení do služby (smlouva s organizací, etický kodex, nabídka pojištění odpovědnosti Náhradní babička, nabídka akcí pořádaných pro klienty Trojlístku). Pracovnice zájemci vysvětlí, jak může probíhat spolupráce mezi rodinou a “náhradní babičkou”, a také zjišťují, co by mohli zájemci druhé straně (babičce, rodině) nabídnout, a jaké jsou jejich možnosti a představy o fungování spolupráce.

Zájemci o zapojení do služby z jiných regionů se mohou obrátit na naše licenční partnery, kteří poskytují službu Trojlístek – kontakty.

Zájemce se stává klientem služby po podepsání Smlouvy o účasti ve službě Trojlístek, kterou po vstupním pohovoru dostává domů k prostudování.

Propojování babiček a rodin

Na základě požadavků a možností „náhradních babiček“ a rodin pracovnice Trojlístku hledá vhodné možnosti propojování partnerství mezi nimi. V případě nalezení vhodného protějšku pracovnice Trojlístku zatelefonuje rodině a předá kontakt na „náhradní babičku“. Rovněž také informuje tuto potenciální “náhradní babičku”, že se jí bude hlásit určitá rodina a stručně ji představí (např. dvě děti, bydlí v centru města).

Rodina má povinnost nejpozději do tří pracovních dnů “náhradní babičku” kontaktovat, i kdyby právě nebyly podmínky vhodné pro seznámení (např. nemoc dětí, odjezd na dovolenou). Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že rodina má o spolupráci zájem. Osobní setkání s babičkou může proběhnout i později. Doporučujeme, aby proběhlo na neutrální půdě (např. v dětské kavárně či na hřišti v okolí jejich bydliště), v ideálním případě na nějaké akci pro děti, kde mohou neformálně navázat vztah s „novou babičkou či tetou“.

Průběh spolupráce

Po propojení nového páru (náhradní babičky a rodiny) je pro pracovnice služby velice důležitá zpětná vazba. Na základě zpětné vazby mají pracovnice přehled o úspěšně propojených a fungujících partnerstvích. 

V rámci služby jsou pro klienty pořádány zajímavé vzdělávací a volnočasové akce.

Co když si nebudeme rozumět

Občas se stane, že propojené partnerství dlouho nevydrží. Pracovnice služby Trojlístek se snaží vyjít oběma stranám vstříc a zprostředkovávat další nové kontakty.

Pokud nastane mezi rodinou a babičkou problém, který nebudou umět vyřešit sami, mohou se obrátit na pracovnice služby Trojlístek, které jsou jim v těchto případech oporou.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

  1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
  2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)