Zapojení do služby Trojlístek

Zaujala Vás služba TROJLÍSTEK sblížení tří generací® a rádi byste se do ní zapojili?

Ať už jste rodina s dětmi nebo zralá žena, která by svou energii a životní zkušenost ráda předala a sdílela jako “náhradní babička”, můžete se s důvěrou obrátit na naši pracovnici, která s Vámi dohodne termín osobní schůzky, tzv. “vstupního pohovoru”. Zde můžete vyjádřit svá očekávání a možnosti a také se dozvíte o službě Trojlístek všechny informace, které Vás zajímají.

Na základě požadavků a možností „náhradních babiček“ a rodin pracovnice Trojlístku bude hledat vhodné možnosti propojování partnerství mezi nimi.

Vstupní pohovor

Úvodní osobní setkání je nezbytnou součástí zapojení do služby Trojlístek a navázání spolupráce.

Pro zájemce z Brna a okolí probíhají vstupní pohovory v Centru pro rodinu a sociální péči na Biskupské 7 v krásných nových prostorách v oddělené místnosti, která nabízí dostatek soukromí pro probrání osobních témat a životních okolností.

Pohovoru se zpravidla účastní dvě pracovnice, což zajišťuje možnost konzultovat propojování „náhradních babiček“ a rodin na základě osobní zkušenosti se zájemci. Na setkání je služba zájemci představena, jsou mu předány podklady pro zapojení do služby (smlouva s organizací, etický kodex, nabídka pojištění odpovědnosti Náhradní babička, nabídka akcí pořádaných pro klienty Trojlístku). Pracovnice zájemci vysvětlí, jak může probíhat spolupráce mezi rodinou a “náhradní babičkou”, a také zjišťují, co by mohli zájemci druhé straně (babičce, rodině) nabídnout, a jaké jsou jejich možnosti a představy o fungování spolupráce.

Zájemce se stává klientem služby po podepsání Smlouvy o účasti ve službě Trojlístek, kterou po vstupním pohovoru dostává domů k prostudování.

Propojování babiček a rodin

Na základě požadavků a možností „náhradních babiček“ a rodin pracovnice Trojlístku hledá vhodné možnosti propojování partnerství mezi nimi. V případě nalezení vhodného protějšku pracovnice Trojlístku zatelefonuje rodině a předá kontakt na „náhradní babičku“. Rovněž také informuje tuto potenciální “náhradní babičku”, že se jí bude hlásit určitá rodina a stručně ji představí (např. dvě děti, bydlí v centru města).

Rodina má povinnost nejpozději do tří pracovních dnů “náhradní babičku” kontaktovat, i kdyby právě nebyly podmínky vhodné pro seznámení (např. nemoc dětí, odjezd na dovolenou). Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že rodina má o spolupráci zájem. Osobní setkání s babičkou může proběhnout i později. Doporučujeme, aby proběhlo na neutrální půdě (např. v dětské kavárně či na hřišti v okolí jejich bydliště), v ideálním případě na nějaké akci pro děti, kde mohou neformálně navázat vztah s „novou babičkou či tetou“.

Průběh spolupráce

Po propojení nového páru (náhradní babičky a rodiny) je pro pracovnici služby velice důležitá zpětná vazba. Na základě zpětné vazby má pracovnice přehled o úspěšně propojených a fungujících partnerstvích. 

V rámci služby jsou pro klienty pořádány zajímavé vzdělávací a volnočasové akce, které jsou pro klienty služby zdarma. 

Co když si nebudeme rozumět

Občas se stane, že propojené partnerství dlouho nevydrží. I když se pracovnice Trojlístku snaží co nejsvědomitěji propojit rodiny s “náhradními babičkami”, které mají podobné představy a požadavky, může se stát, že si jedna nebo druhá strana lidsky nesedne a bude chtít propojení ukončit.  V tom případě je důležité o tom neprodleně informovat pracovnici služby, která propojení ukončí a bude se dál snažit vyjít oběma stranám vstříc a zprostředkovávat další nové kontakty.

Pokud nastane mezi rodinou a babičkou problém, který nebudou umět vyřešit sami, mohou se obrátit na pracovnici služby Trojlístek, která je jim v těchto případech oporou.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)