Trojlístek v médiích

Služba TROJLÍSTEK sblížení tří generací® je v médiích “jako doma”. Byli jsme v novinách a časopisech, tištěných i on-line, rádiu i v televizi.

Jak a kde byla služba Trojlístek prezentována, se můžete dozvědět v tomto přehledu:

Potřebujeme se navzájem, Severník, měsíčník MČ Brno-sever, únor 2020, str.10

Trojlístek hledá babičky, zpravodaj MČ Brno-střed, březen 2020,  str.20

Babiček je stále málo, slyší desítky rodin v kraji, Brněnský deník, září 2020

Neobyčejný dárek, Zpravodaj MČ Brno-střed č. 12/2019, str. 23

Neobyčejný dárek pro bystrcké rodiny a seniorky, Bystrcké noviny č. 12/2019, str. 7

5 plus 2 Brno, Blansko a Vyškov č. 43/ roč. VIII, 22. 11. 2019, str. 32

Potřebujeme se navzájem!, Naše Bohunice, č. 11/2019, str. 8 

Zkuste se stát náhradní babičkou, Zpravodaj MČ Brno-střed, č.11/2019, str. 23

Potřebujeme se navzájem! Tišnovské noviny, č. 11/2019, str. 37

Metro Morava, 25. 10. 2019, str. 4

Potřebujeme se, Zpravodaj MČ Brno-střed, č. 10/2019, str. 23

5 plus 2 Brno, Blansko a Vyškov, č. 35/ roč. VII, 27. 9. 2019, str. 7

Radio Proglas – Vítejte, senioři!, Trojlístek. Náhradní babičky, 30. 9. 2019

Žabovřeský zpravodaj, č. 9/2019, str. 1

Staňte se „náhradní“ babičkou a odměnou vám bude úsměv a radost dětí! Severník: měsíčník MČ Brno-sever, č. 9/ročník 29, září 2019, str. 10

Trojlístek zavede na zahrádku, Zpravodaj MČ Brno-střed, č. 9/2019, str. 22

Trojlístek hledá náhradní babičky, Bystrcké noviny, č. 7/8 ročník XXIX/2019, str. 8

Náhradní babička Jarmila Fialová: Mám ráda výzvy a nevzdávám se, Zpravodaj MČ Brno-střed, č. 7–8/2019, str. 22

Kafe pro babičky s Trojlístkem, Zpravodaj MČ Brno-střed, č.5/2019, str. 20

Staňte se náhradní babičkou, Zpravodaj MČ Brno-střed, č. 4/2019, str. 5

Rádio Petrov, Magazín, Náhradní babička, 22. 5. 2018

Česká televize – Dobré ráno, Služba Trojlístek, 23. 4. 2018

Brněnský deník Rovnost, Na babičky rodiny čekají v pořadníku, 21. 4. 2018, číslo 93

Česká televize, Rodinám chybí babičky. Na ty náhradní jsou v Brně pořadníky 12. 4. 2018

Zpravodaj MČ Brno-střed, 4/2018

Bulletin Ženy 50+, číslo 1/2018 

Kdo pohlídá dítě? pomůže náhradní babička, Deník Rovnost, 23. 7. 2015

Babička na pronájem, 13. 1. 2015, Studio 6 ČT, 51 minuta

Trojlístek v televizi B-TV, 3. 11. 2014 (první reportáž)

Předání služby Trojlístek do Hodonína, 28. 11. 2014, Události ČT, 24 minuta

Trojlístek v Českém rozhlase 2, 7. března 2014

Naše rodina, 21. února 2014

Bulletin Ženy 50+, číslo 4/2013

Starší ženy jako adoptivní babičky, 27. 11. 2013 Český rozhlas

Informace o Trojlístku v Událostech České televize, 2. listopadu 2013, 25. minuta

Plavba na parníku – video na YouTube, 8. září 2013

ČT1 – Sama doma, 1. část a 2. část, 3. května 2013

Bulletin Ženy 50+, číslo 1/2013

ČT2 – Křesťanský magazín, 10. února. 2013 (5. minuta)

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)