Akce Trojlístku

Aktuálně

Již nyní se můžete začít přihlašovat na náš mezigenerační výlet ZVÍŘÁTKŮM NA STOPĚ!🐾🌲🌳 Akce je otevřena široké veřejnosti, stačí se jen přihlásit mailem či telefonicky!👍👇
Jste klienty Trojlístku nebo se jen chcete přijít podívat? Všichni jste zváni! 🙂👴👵👧🧒 
Akce je vhodná pro děti od 3 let.

Celoroční plán akcí Trojlístku 2022

Milé trojlístkové babičky a rodinky,

vytvořili jsme pro Vás na tento rok spoustu aktivit.  Na výběr máte semináře, posezení u kafíčka, výlety, kreativní dílničky i hravé programy pro celou rodinu! Moc se těšíme na společné setkání!

Na všechny akce je potřeba se předem přihlásit  na trojlistek@crsp.com nebo na tel: 605 234 509.
Děkujeme za pochopení.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)