Akce Trojlístku

Aktuálně

Milé trojlístkové babičky a rodinky,

přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, hlavně hodně
zdraví, štěstí a domácí pohody. Do Nového roku ať vstupujeme s vírou v nové začátky a nová přátelství. Snad nám ten příští rok nadělí více možností k setkávání, než tomu bylo letos!

Rádi bychom Vás už nyní pozvali na první akci roku 2022 – Kafe s Trojlístkem, která se uskuteční ve středu 19. 1. 2022 od 15 – 17h u nás v Centru pro rodinu a sociální péči, na Biskupské 7 v Brně. Přihlašovat se můžete od 3. 1. 2022 na trojlistek@crp.cz nebo na telefonním čísle 605 234 509.

Celoroční plán akcí Trojlístku 2022

Na rok 2022 plánujeme tyto akce: 

Kafe s Trojlístkem, Spolu u jednoho stolu, různé edukativní semináře (První pomoc, Nenásilná komunikace, …), velikonoční i vánoční tvoření, vycházky s různými tématy (Otevírání studánek, Všeználek a jeho luční svět a další).

 

Všechny akce roku 2022 zde budou během ledna zveřejněny včetně termínů a časů nebo můžete sledovat náš facebook, kde se vždy dozvíte nejaktuálnější informace. 

Od 22. 11. 2021 je třeba k účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) doložit bezinfekčnost O-N:

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
•  žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Překážka vzniká na straně účastníka, nelze tedy uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)