Newsletter CRSP

Na základě požadavků rodin a možností náhradních babiček se pracovnice snaží o propojování partnerství. Pracovnice klientovi vysvětlí, jak bude spolupráce dál probíhat. V případě nalezení vhodného protějšku pracovnice Trojlístku zatelefonuje rodině a předá kontakt na náhradní babičku. Rodina se má nejpozději do tří pracovních dnů babičce ozvat, i kdyby právě nebyly podmínky vhodné pro seznámení (např. nemoc dětí, odjezd na dovolenou). Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že má o ni rodina zájem. Osobní setkání s babičkou může proběhnout i později. Pracovnice Trojlístku rovněž informuje ženu zralého věku, že se jí bude hlásit určitá rodina a stručně ji představí (např. dvě děti, bydlí v centru města).