Newsletter CRSP

Hlavním posláním služby Trojlístek s podtitulem "sblížení tří generací" je pomoc rodinám při výchově dětí a pomoc při zvládání náročných životních situacích.

V dnešní době, ať již z důvodu velkých vzdáleností mezi rodinou s dětmi a babičkou nebo zaměstnaností starší generace či její úplné absence, faktor třetí generace v rodině chybí.

Snahou pracovníků služby je vytvořit příjemné klima, ve kterém by se rodiny, které potřebují pomoc, setkávaly s potenciálními náhradními babičkami. Na základě rozhovorů budou vybrány jen skutečně potřebné rodiny, které budou propojeny s vhodnou babičkou, a to na základě individuálních potřeb obou stran.