Newsletter CRSP

Základem a podstatou služby je individuální, osobní přístup ke každému klientovi, tj. rodiči či náhradní babičce.

V případě, že klient projeví zájem o zapojení do služby, domluví si (e-mailem, telefonicky či osobně) s pracovníkem služby termín osobní schůzky – vstupního pohovoru.

Kontakt pro zapojení do služby