Výlet parníkem
 
foto 3
(video)
Newsletter CRSP

Základem a podstatou služby je individuální, osobní přístup ke každému klientovi, tj. rodiči či náhradní babičce. V případě, že klient projeví zájem o zapojení do služby, domluví si (e-mailem, telefonicky či osobně) s pracovníkem služby termín osobní schůzky – vstupního rozhovoru. Ideálně se tohoto rozhovoru účastní dvě pracovnice. Rozhovor probíhá v oddělené místnosti, která nabízí dostatek soukromí pro probrání osobních témat a životních okolností.

Na tomto setkání je služba zájemci představena, jsou mu předány podklady pro zapojení do služby (např. smlouva s organizací, etický kodex, vstupní formulář) a pracovnice dále zjišťují, co by mohli zájemci druhé straně (babičce, rodině) nabídnout. Od zájemkyň na roli náhradní babičky je vyžadován výpis z rejstříku trestů, jehož kopii používají pracovnice k evidenci vhodných náhradních babiček. Trestní rejstřík nesmí být starší než tři měsíce, stačí jej přinést až po absolvování vstupního pohovoru.

Na základě požadavků rodin a možností náhradních babiček se pracovnice snaží o propojování partnerství. Pracovnice klientovi vysvětlí, jak bude spolupráce dál probíhat. V případě nalezení vhodného protějšku pracovnice Trojlístku zatelefonuje rodině a předá kontakt na náhradní babičku. Rodina se má nejpozději do tří pracovních dnů babičce ozvat, i kdyby právě nebyly podmínky vhodné pro seznámení (např. nemoc dětí, odjezd na dovolenou). Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že má o ni rodina zájem. Osobní setkání s babičkou může proběhnout i později. Pracovnice Trojlístku rovněž informuje ženu zralého věku, že se jí bude hlásit určitá rodina a stručně ji představí (např. dvě děti, bydlí v centru města).

Po propojení nového páru (náhradní babičky a rodiny) je pro pracovnice služby velice důležitá zpětná vazba. Na základě zpětné vazby mají pracovnice přehled o úspěšně propojených a fungujících partnerstvích. Občas se stane, že propojené partnerství dlouho nevydrží. Pracovnice služby Trojlístek se snaží vyjít oběma stranám vstříc a zprostředkovávat další nové kontakty. Pokud nastane mezi rodinou a babičkou problém, který nebudou umět vyřešit, mohou se obrátit na pracovnice služby Trojlístek, které jsou jim v těchto případech oporou.