Výlet parníkem
 
foto 3
(video)
Newsletter CRSP

Projekt TROJLÍSTEK

logo ESF OPLZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04./5.1.01/77.00091

Realizace projektu: 1. 5. 2012–31. 5. 2014

Projekt TROJLÍSTEK, financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, vycházel ze zkušeností rakouské služby Oma Dienst, která funguje již od roku 1973.

Jeho cílem bylo aplikovat zkušenosti ze zahraničí na české prostředí. Ve velké míře se to českému modelu podařilo. Rozdíl v české a rakouské službě je však především v zapojení účastníků do služby. V českých poměrech převládá zájem rodin, zatímco v Rakousku převládá zájem babiček.

Trojlístek nadále pokračuje jako služba, ve které se stále držíme základních principů převzatých z Rakouska. Jsou jimi např.:

  • dobrovolnost a účast na vlastní riziko
  • uzavření smlouvy mezi zájemcem a zprostředkující organizací
  • výpis z rejstříku trestů babiček
  • ocenění babiček za službu 50 Kč/hod.
  • péče pouze o dítě, ne domácí práce
  • vztah

Realizátor projektu: Centrum pro rodinu a sociální péči

Partnery projektu Trojlístek byli: