Newsletter CRSP

Momentálně je rozšiřování služby prostřednictvím licencí pozastaveno.

Pro více informací kontaktujte vedoucí služby.

Licence umožňuje nabyvateli užívat know-how obsažené v licenční smlouvě a prezentovat se jím. Součástí licenční smlouvy jsou jasně popsaná práva a povinnosti nabyvatele a poskytovatele licence, které jsou závazné pro obě strany. Jiné varianty užití know-how, nežli jsou popsané v licenční smlouvě, nejsou možné, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak.

V případě služby Trojlístek se jedná například o povinnost užívat příslušný název služby při jakékoliv její prezentaci ve tvaru „Trojlístek sblížení tří generací®“ nebo „služba Trojlístek“, dále způsob realizace služby dle závazné metodiky a etického kodexu, o povinnost v užívání závazného typu letáku k prezentaci, správy osobních údajů zájemců o službu v předem určeném software či úrovni zpoplatnění poskytované služby. V případě zjištění odchylky od předem definovaného závazku dochází k porušení smluvních podmínek. Nabyvatel je povinen uvést tyto odchylky do pořádku na základě bodu 3, oddílu IV. licenční smlouvy (náhled je součástí záložky Dokumenty).

Licenci poskytujeme jako nevýhradní, tj. nabyvatel není oprávněn poskytnout licence třetím osobám.

Po přečtení možná nabydete dojmu, že získat licenci nemusí být až tak výhodné. Tak proč licenční smlouvu uzavírat?

Důvodů je hned několik:

  1. Jako nabyvatel licence se stáváte nositelem jedinečného know-how, které je vyzkoušené a prověřené.
  2. Ušetříte. Od nás získáte licenci za minimálních finančních nákladů. Vždy je mnohem nákladnější know-how vymyslet, odzkoušet, standardizovat a registrovat jako ochrannou známku, nežli si jej koupit. Navíc my, jako nezisková organizace, nepožadujeme odměnu za licenci, ale pouze za předání know-how, čili vyčíslenou lidskou práci.
  3. Jste součástí sítě. Mnoho organizací žádá na svůj provoz dotace. V případě, že žádáte na dobrou, ale nevyzkoušenou myšlenku, dotaci buď nezískáte vůbec, nebo jen malou. V případě, že se stanete součástí sítě, celku, máte větší šanci žádat a získávat na svoji činnost finanční prostředky. Současně dochází ke stálému zkvalitňování služby, jejímu rozvoji, jehož jste součástí. Jste informováni o novinkách, nových poznatcích a můžete sdílet zkušenosti s jinými nabyvateli licence.